s בלוג תאי גזע | מיקי שחם | miki Shacham
מאמרים אחרוניםמיקי שחם מביא חידושים ומחקרי תאי גזע, דם טבורי ורפואה רגנרטיבית מהעולם: גן ה'יפהפיה נרדמת' לטיפול בחולים עם ממאירויות הלימפה.
30/9/20
לקריאת הכתבה לחץ כאן»

מיקי שחם מביא חידושים ומחקרי תאי גזע, דם טבורי ורפואה רגנרטיבית מהעולם: רתימת תולעים לזיהוי סרטן על פי הריח
15/9/20
לקריאת הכתבה לחץ כאן»

מיקי שחם מביא חידושים ומחקרי תאי גזע, דם טבורי ורפואה רגנרטיבית מהעולם: מתאי גזע לתאי כבד
15/8/20
לקריאת הכתבה לחץ כאן»

מיקי שחם מביא חידושים ומחקרי תאי גזע, דם טבורי ורפואה רגנרטיבית מהעולם: MicroRNA ותאי גזע
31/7/2020
לקריאת הכתבה לחץ כאן»

מיקי שחם מביא חידושים ומחקרי תאי גזע, דם טבורי ורפואה רגנרטיבית מהעולם: התגלתה אוכלוסייה ייחודית של תאי גזע המאפשרת התחדשות איברים.
26/7/20
לקריאת הכתבה לחץ כאן»

מיקי שחם מביא חידושים ומחקרי תאי גזע, דם טבורי ורפואה רגנרטיבית מהעולם: התגלתה אוכלוסייה ייחודית של תאי גזע המאפשרת התחדשות איברים.
17/6/20
לקריאת הכתבה לחץ כאן»

מיקי שחם מביא חידושים ומחקרי תאי גזע, דם טבורי ורפואה רגנרטיבית מהעולם: שימוש בתאי גזע להריגת תאים סרטניים.
11/6/20
לקריאת הכתבה לחץ כאן»

מיקי שחם מביא חידושים ומחקרי תאי גזע, דם טבורי ורפואה רגנרטיבית מהעולם: דרך למדוד את האפקטיביות של תרופה לסרטן הדם.
12/3/2020
לקריאת הכתבה לחץ כאן»

מיקי שחם מביא חידושים ומחקרי תאי גזע, דם טבורי ורפואה רגנרטיבית מהעולם: ייצור תאי גזע עצביים מתאימים להשתלה.
8/12/19
לקריאת הכתבה לחץ כאן»

מיקי שחם מביא חידושים ומחקרי תאי גזע, דם טבורי ורפואה רגנרטיבית מהעולם: מגנט בתאי גזע לשם ייצור סחוס.
30/10/19
לקריאת הכתבה לחץ כאן»

מיקי שחם מביא חידושים ומחקרי תאי גזע, דם טבורי ורפואה רגנרטיבית מהעולם: תת סוג מזהה מחקר 'קטלני' של סרטן הערמונית
3/9/19
לקריאת הכתבה לחץ כאן»

מיקי שחם מביא חידושים ומחקרי תאי גזע, דם טבורי ורפואה רגנרטיבית מהעולם: זוהו אותות מולקולאריים שמעוררים פיתוח של תאי גזע
15/8/19
לקריאת הכתבה לחץ כאן»

רפואת חידוש האיברים - העתיד שהקדים להפציע
11/6/19
לקריאת הכתבה לחץ כאן»

מיקי שחם מביא חידושים ומחקרי תאי גזע, דם טבורי ורפואה רגנרטיבית מהעולם: התגלה חלבון שעשוי למנוע הפלות חוזרות.
10/6/19
לקריאת הכתבה לחץ כאן»

מיקי שחם מביא חידושים ומחקרי תאי גזע, דם טבורי ורפואה רגנרטיבית מהעולם: ההזדקנות מגבירה מוטציות DNA בתאי גזע.
30/5/2019
לקריאת הכתבה לחץ כאן»


מיקי שחם תאי גזע דם טבורי